КАЧЕСТВО НА ГОДИНАТА

Състезанието се организира от бизнес отдела на ежедневния вестник „Gazeta Prawna“ и с подкрепата на Полския Център за Изследвания и Сертифициране. „Качество на годината“ е основна, национална програма, която насърчава политиката на качество. В състезанието участват малки и средни компании, а главният критерии е отношението им към контрола на качеството.