ТОП ИНОВАЦИЯ

ТОП ИНОВАЦИЯ

Награда, която се присъжда от сп. „Търговци“.

Топ Иновация 2007 – професионална серия Slim Extreme 3D