Intercharm Poland

IntercharmPolland je mezinárodní B2B kosmetický veletrh. Je určen pro prodejce, distributory a výrobce. Ceny Intercharm jsou udělovány v průběhu veletrhu polským a mezinárodním společnostem zajejich úspěchy v kosmetickém průmyslu.

Intercharm Poland 2007 - Zlatá medaile - vývozce roku

Intercharm Poland 2006 - Zlatá medaile – nejširší portfolio exportu