JAKOŚĆ ROKU (CENA KVALITY)

Soutěž Jakość Roku organizuje sekce Business Rapport z redakce deníku Gazeta Prawna pod záštitou Polského centra pro testování a certifikaci. To je hlavní celostátní program na podporu politiky kvality výrobků. Soutěž je zaměřena na malé a střední podniky, jejím hlavním kritériem je postoj společnosti ke kontrole a řízení jakosti.

Jakość roku 2009