Jak rekrutujemy

Eveline Cosmetics planując zatrudnienie podejmuje celowe działania w zakresie funkcji personalnej przedsiębiorstwa. Działania te maja na celu zapewnienie przedsiębiorstwu odpowiedniej liczby potrzebnych pracowników. Eveline Cosmetics stosuje różne techniki rekrutowania kandydatów do pracy np.:

  • ogłoszenia w mediach;
  • pośrednictwo Urzędów Pracy;
  • pośrednictwo agencji doradztwa personalnego;
  • pośrednictwo agencji pracy tymczasowej;
  • poprzez bazę danych jaką posiada (dokumenty przechowywane z poprzednich rekrutacji lub otrzymanych CV bez konkretnego zapotrzebowania);
  • przekazywanie ustnych informacji o możliwości zatrudnienia.

Rekrutując kandydatów na wolne stanowiska pracy rozpatrujemy kandydatury zewnętrzne jak również bierzemy pod uwagę pracowników firmy, którym można powierzyć nowe zadania.

O wyborze pracownika na dane stanowisko decydują przede wszystkim kwalifikacje.