Certyfikat Konsumenckiego Konkursu Jakości „Najlepsze w Polsce” – seria Lifting Precyzja Lasera

Certyfikat Konsumenckiego Konkursu Jakości ”Najlepsze w Polsce” („The best in Poland”) przyznawany jest przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Ma on na celu wyróżnienie i promocję produktów i usług, które są świadczone przez firmy z krajów Unii Europejskiej i które cieszą się największym uznaniem wśród polskich konsumentów. Najlepsze produkty i usługi wskazywane są przez konsumentów, którzy je oceniają ze względu na jakość, walory użytkowe lub smakowe.
Godło promocyjne „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland” umieszczane na opakowaniach jest symbolem wysokiej oceny produktu, grupy produktów i wysokiego poziomu świadczonych usług.

Najlepsze w Polsce 2009 – seria Lifting Precyzja Lasera